Regulamin

 1. REZERWCJE
  1.1 Zapisać się do udziału w wycieczce można bezpośrednio ustnie bądź telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy strony internetowej.
  1.2 Każda rezerwacja musi zostać potwierdzona ustnie w przypadku rezerwacji telefonicznej lub elektronicznej.
  1.3 Rezerwacja wstępna jest rezerwacją nieopłaconą ważną 24h, po tym czasie zostaje anulowana.

 2. UMOWA
  2.1 Zawarcie umowy jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług turystycznych.
  2.2 Klient po uiszczeniu opłaty dostaje potwierdzenie.
  2.3 Osoba dokonująca rezerwacji dla kilku osób zawiera w ich imieniu umowę w pełnym jej rozumieniu.
  2.4 Zawierając umowę klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i programem równo-znacznie potwierdzając akceptacje warunków umowy i oferty.

 3. PŁATNOŚĆ
  3.1 Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy.
  3.2 Do dokonania ważnej rezerwacji konieczną jest wpłata całości należności.

 4. USŁUGA
  4.1 Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi programem oraz umową.
  4.2 Podany termin oraz godziny zobowiązują uczestnika do bezwzględnego dostosowania się – nie stawienie się jednoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa bez prawa do zwrotu gotówki.
  4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie z przyczyn od niego niezależnych.
  4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny powrotu z wycieczki z powodów niezależnych od organizatora (działanie siły wyższej).

 5. CENA
  5.1 Pełen wykaz cen podany jest na stronie internetowej.
  5.2 Organizator nie odpowiada za zmiany cen atrakcji bezpośrednio od niego niezależnych.

 6. REZYGNACJA
  6.1 Rezygnacja powinna zostać złożona na piśmie na podany adres e-mail bądź w siedzibie firmy.
  6.2 Odwołanie wycieczki zobowiązuje organizatora do zwrotu uiszczonej wpłaty.

 7. ODWOŁANIE WYCIECZKI
  7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.
  7.2 Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej do godziny 22 dnia poprzedzającego rozpoczęcie wycieczki o jej odwołaniu.
  7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki ze względu na niską frekwencję lub kiepskie warunki meteorologiczne.

 8. UCZESTNIK
  8.1 Obowiązkiem każdego uczestnika bez względu na wiek jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości. Jego brak może skutkować odmową w udziale w wycieczce zagranicznej.
  8.2 Uczestnik zobowiązuje się pokryć wyrządzone straty przez siebie bądź podległe sobie osoby.
  8.3 Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w wycieczce osobie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających bez zwrotu należności.
  8.4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem.
  8.5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem antybakteryjnym dostępnym przy wejściu do autokaru.

 9. REKLAMACJE
  9.1 W sytuacjach awarii pojazdu organizator zobowiązuje się zapewnić zastępczy środek transportu.
  9.2 Reklamacje składane są na piśmie w terminie do 30 dniu. Brak odpowiedzi do tego czasu ze strony organizatora przyjmuje się za odpowiedz pozytywną.

 10. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  W trakcie trwania kolejnych etapów wycieczki robione są fotografie grupowe oraz materiały filmowe, uczestnictwo w niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku danej osoby w mediach społecznościowych, materiałach reklamowych lub na stronie www.

 11. REGULAMIN DOSTĘPNY JEST ZAWSZE U KIEROWCY WYCIECZKI
Korzystamy
z ciasteczek

Używamy plików cookies, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.